Live Blog Berita & Informasi Terkini
 

Tuesday, August 14, 2012

KERAJAAN LUNAS INSENTIF PENINGKATAN HASIL (IPH) KEPADA PESAWAH DI KAWASAN SUNGAI BURONG, SELANGOR.

SUNGAI BURONG, 13 OGOS - Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani pada hari ini melunaskan pembayaran Insentif Peningkatan hasil (IPH) sebanyak RM1,073,434.04 kepada 405 orang pesawah layak di Kawasan Sungai Burong, Sekinchan, Pasir Panjang dan Sungai Leman, Selangor.

Majlis Penyerahan diadakan di Masjid Ar-Rahman, Batu 12, Sungai Burong, Tanjung Karang, Selangor, yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hj Noh Bin Hj Omar, Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia.

Bagi tempoh pembayaran IPH dari tahun 2007 hingga bulan Julai 2012 untuk negeri Selangor sahaja, kerajaan telah membayar sebanyak RM34.3 juta kepada seramai 35,977 pesawah di negeri ini.

Insentif Peningkatan Hasil ialah salah satu daripada langkah kerajaan bagi menggalakkan meningkatan hasil pengeluaran pada daripada pesawah yang diperkenalkan pada November 2006. Antara objektif pemberian insentif ini ialah bagi mencapai hasrat kerajaan untuk meningkatkan kadar tahap sara diri (SSL) iaitu 90 peratus dari keperluan beras negara.

Bagi perlaksanaan program ini, Padiberas Nasional Berhad (BERNAS) telah dipertanggungjawabkan sepenuhnya bagi pengurusan pemberian wang insentif bagi pihak kerajaan.

Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM457 juta untuk tujuan pembayaran IPH dari tahun 2007 hingga 2011. Sehingga Julai 2012, pihak kerajaan melalui BERNAS telah membuat pembayaran kepada 343,791 pesawah yang layak dengan jumlah keseluruhan insentif yang dibayar bernilai kira-kira RM351.5 juta untuk sepanjang tahun 2007 sehingga 2011 di seluruh negara.

Bagi negeri Selangor pula berdasarkan rekod pengeluaran padi, sejak perlaksanaan IPH, pengeluaran hasil padi di negeri Selangor telah menampakkan peningkatan dari 84,000 tan metrik pada musim 1/2007 kepada 101,000 tan metrik pada musim 2/2011.

Peningkatan hasil pada di negeri Selangor ialah hasil daripada impak positif IPH dalam mencapai objektif yang disasarkan oleh kerajaan iaitu dalam meningkatkan hasil pengeluarran padi negara.

No comments: